جزیيات مناقصه و مزایده

خرید شمش

مناقصه

96/05

سازمان

سازمان

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

شرکت لوله گستر اسفراین

اسناد مناقصه

خرید شمش

(مناقصه شماره  05/96)

فایل مناقصه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لوله گستر اسفراین می باشد.