جزییات مناقصه و مزایده

ایاب و ذهاب شرکت لوله گستراسفراین

مناقصه

04\96

سازمان

سازمان

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰

استان: خراسان شمالی, شهر: اسفراین
شرکت لوله گستراسفراین

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

شرکت لوله گستر اسفراین

اسناد مناقصه

ایاب و ذهاب شرکت لوله گستراسفراین

 (مناقصه شماره  96/04 )

فایل مناقصه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لوله گستر اسفراین می باشد.