روش های تست غیر مخرب

 

مارک فرکانس کنترل کشف عیب خط روش
AMF(Amalog sonoscope ) صد درصد لوله ها عیوب طولی و عرضی در سطح داخلی و خارجی واحد نورد MFL
TIEDE(Magnaflax) 100 درصد دو سر لوله پس از عملیات حرارتی 100 درصد کوپلینگها عیوب طولی و عرضی در سطح داخلی و خارجی لوله واحد عملیات حرارتی واحد کوپیلینگ MPI(روش مرطوب)
Reicherter 100 درصد لوله ها بعد از عملیات حرارتی (در صورت درخواست) 100درصد کوپلینگهای کیسینگی (در صورت درخواست) سختی سنجی 100%لوله ها بعد از عملیات حرارتی (در صورت درخواست) سختی سنجی 100% کوپلینگهای کیسینگی (در صورت درخواست) واحد عملیات حرارتی واحد کوپیلینگ BRINELL
Arun
آنالیز گرید های فولاد آزمایشگاه Quantometer
Nuken 100 درصد لوله ها بعد از عملیات حرارتی ضخامت سنجی عیوب طولی و عرضی در سطح داخلی و خارجی واحد عملیات حرارتی UT


عیوب لوله کلیه کارگاه ها UT , MT پرتابل

 

روشهای تست های مخرب
تستهای مکانیکی:                           

تست کشش                  
تست ضربه                 
تست سختی HRC,HRB               
تست آنالیز شیمیایی
متالوگرافی

   تست های شیمیایی:

تست خوردگی ترک هیدروژنی HIC (خرید خدمات)

  تست خوردگی ترک سولفوری SSCC (خرید خدمات)

تست مواد ورودی موثر بر کیفیت


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لوله گستر اسفراین می باشد.